Google xác nhận cập nhật thuật toán broad search đã được triển khai

02/08/2018

Không có bất kỳ “fix” nào khi mà website của bạn bị ảnh hưởng bởi update cuối cùng này, Google cho biết. Nhưng ít nhất bạn biết rằng thật sự đã có một phiên bản update của Google có lẽ ảnh hưởng đến website của bạn dù theo một cách thức tốt hay xấu.

 

Google xác nhận vào Thứ tư trên Twitter rằng họ đã triển khai một bản cập nhật thuật toán broad core tuần này. Điều này được cho biết sau khi cộng đồng tìm kiếm chú ý thấy sự thay đổi trong ranking và traffic sáng sớm hôm nay. Google sẽ triển khai một vài update thuật toán mỗi năm.

 

Đây là Twitt của Google:

 

 

Phiên bản cập nhật tháng 3 và tháng 4 vừa rồi cũng là bản cập nhật thuật toán broad core. Google cho biết lời khuyên dành cho các quản trị viên web cho các update này không hề thay đổi, cụ thể là:

 

Mỗi ngày, Google thường triển khai một hay nhiều sự thay đổi để cải thiện kết quả của họ. Một vài sự thay đổi đó tập trung xung quanh những cải tiến cụ thể, rõ ràng. Một vài sự thay đổi thì rộng hơn. Tuần trước, chúng tôi triển khai một bản cập nhật thuật toán broad core. Chúng tôi thực hiện chúng thường xuyên vài lần mỗi năm.

 

Với bầy kỳ bản update nào, một vài site có lẽ sẽ tăng hoặc giảm. Không có điều gì sai với các page hiện tại đang hoạt động kém hơn. Thay vào đó, những sự thay đổi đó hướng vào hệ thống của chúng tôi, đang làm tăng benefit cho các page mà trước đó chưa được index

 

Không có “fix” cho các page hoạt động kém hơn các page khác nhằm duy trì việc tập trung vào xây dựng content tốt. Sắp tới, content của bạn có lẽ sẽ tăng tương tác với các page khác.

 

Tóm lại, Google sẽ tiếp tục tinh chỉnh thuật toán để cải thiện kết quả tìm kiếm tốt hơn nữa cho người dùng. Google nói với các nhà quản trị web rằng “ một nhà quản trị web không thể làm điều gì khác để fix page mà đạt ranking cao hơn sau bản cập nhật. Thay vào đó, cố gắng giữ cho website tốt hơn, và Google có lẽ sẽ công nhận những sự cải thiện đó theo thời gian và ranking của website của bạn có lẽ được cải thiện”.

Cre: https://searchengineland.com

Social Media

Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | LinkedIn

Important Links

Contact

Address:15/15 Vo Duy Ninh Street, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC

Email: supported@ohha.com.vn

Mobile: 090.7777.675